Οδηγός Επανεκκίνησης για τη Μαζική Εστίαση, από τον ΕΦΕΤ για την Αντιμετώπιση της Νόσου COVID-19

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) διέθεσε στις 20 Μαΐου 2020 έναν οδηγό για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, προκειμένου να προτείνει τις βέλτιστες πρακτικές για τον περιορισμός της μετάδοσης του νέου ιού SARS-CoV-2. Στη σελίδα 8, στις οδηγίες σχετικά με το Service, προτείνεται η δυνατότητα λήψης του μενού σε smartphone, ώστε να καταστεί ανέπαφη η